Керівник підпрограми:

Малік Микола Йосипович, д.е.н., проф., академік НААН, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Основні напрями досліджень:

  • здійснити розробку важливих засад інституціонального забезпечення поступу підприємництва і кооперації в аграрній сфері
  • обґрунтувати стратегію стабільного розвитку сільських територій та громад
  • обґрунтувати провідні напрями кластерної організації та управління розвитком агропромислового виробництва (АПВ) і сільських територій в умовах самоврядування.

Співвиконавці:

  • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
  • економічні підрозділи НДУ системи НААН