Складання кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності є обов'язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук. Вони є складовою частиною атестації наукових кадрів, що проводяться з метою виявлення глибини:

• професійних знань;

• наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеню кандидата наук;

• підготовленості здобувача наукового ступеню кандидата наук до самостійної науково-дослідницької діяльності.

Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови

При Інституті діє Науково-консультаційний центр, який здійснює підготовку та приймання кандидатських іспитів з філософії та іноземних мов у аспірантів, здобувачів, співробітників інституту та інших установ і організацій на підставі угод.

Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови складаються під час проведення двох іспитових сесій (осінньо-зимової та весняної) у наступні терміни навчання:

- аспірантами з відривом від виробництва - протягом першого року навчання;

- аспірантами без відриву від виробництва - протягом перших півтора років навчання.

Кандидатський іспит зі спеціальності

Кандидатський іспит зі спеціальності складається всіма аспірантами за готовністю дисертації до її подання в спеціалізовану вчену раду – як правило, у середині останнього року навчання в аспірантурі (у весняну сесію).

Здобувачі наукового ступеню кандидата наук, які не мають вищої освіти в галузі науки, за якою підготовлена дисертація, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складають додатковий кандидатський іспит з наукової спеціальності даної області науки.

Після складання кожного кандидатського іспиту здобувачу видаються спеціальні посвідчення, а за місцем складання останнього кандидатського іспиту ці посвідчення замінюються на єдине посвідчення.