Мета:

 1. управління діяльністю НМЦ «Агроекономіка» з питань планування і координації науково-дослідних робіт, оцінки наукового рівня і результативності досліджень.

Основні завдання:

 1. аналіз стану наукового забезпечення, розробка концепцій розвитку відповідної галузі агропромислового виробництва;
 2. формування наукових програм фундаментальних та прикладних досліджень;
 3. визначення оптимальних обсягів фінансування, наявності наукових кадрів відповідної кваліфікації, матеріально-технічної бази в наукових установах, необхідних для реалізації наукових програм;
 4. організація експертизи програм, проектів, звітів наукових установ тощо;
 5. контроль за ходом виконання науковими установами науково-дослідних робіт (НДР);
 6. контроль за методичним рівнем досліджень в установах-співвиконавцях, визначення шляхів підвищення результативності досліджень;
 7. заслуховування і затвердження звіту про роботу НМЦ «Агроекономіка»;
 8. розробка основних напрямів і форм міжнародного співробітництва, сприяння розвитку наукових зв'язків з науковими установами зарубіжних країн;
 9. підготовка інформаційних звітів та наукових оглядів з проблем, що координуються НМЦ «Агроекономіка»;
 10. звітність перед Відділенням аграрної економіки і продовольства НААН за стан розробки і реалізації програм наукових досліджень НМЦ «Агроекономіка».

Склад:

 1. дійсні члени та члени-кореспонденти НААН, керівники та провідні вчені наукових установ НААН, представники Президії НААН та профільного міністерства.