Затверджено наказом НААН
"Про затвердження Вченої ради
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
від 23 листопада 2016 року № 190-К

 

Голова Лупенко Юрій Олексійович, директор Інституту, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Заступник голови Вченої ради Пугачов Микола Іванович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу зовнішньоекономічних зв’язків, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Секретар Вченої ради Шпикуляк Олександр Григорович, заступник директора з науково-організаційної та інноваційної роботи, учений секретар Інституту, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради Боднар Ольга Василівна, завідувач відділу ціноутворення, кон’юнктури та інфраструктури ринку, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Булавка Олексій Гаврилович, завідувач відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, голова профспілкового комітету, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Дем’яненко Микола Якович, завідувач відділення фінансів, обліку та інвестицій, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Жук Валерій Миколайович, віце-президент Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН (за згодою)
Захарчук Олександр Васильович, завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Кісіль Микола Іванович, завідувач відділу інвестицій, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Ковальова Олена Вікторівна, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, кандидат економічних наук (за згодою)
Козак Мирослав Іванович, завідувач відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень, кандидат економічних наук
Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Малік Микола Йосипович, завідувач відділу розвитку підприємства і кооперації, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Мельничук Борис Вікторович, завідувач відділу методології обліку і аудиту, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Месель-Веселяк Віктор Якович, завідувач відділення організації виробництва та земельних відносин, завідувач відділу форм господарювання, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Рябоконь Василь Петрович, головний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Саблук Віталій Петрович, заступник директора з наукового забезпечення законопроектної роботи, кандидат економічних наук
Саблук Петро Трохимович, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, доктор економічних наук, професор, академік НААН, радник при дирекції ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Стецюк Петро Антонович, завідувач відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств, доктор економічних наук, професор
Столярчук Надія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень, кандидат економічних наук, голова ради молодих вчених ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Тулуш Леонід Дмитрович, завідувач відділу податково-бюджетної політики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Ходаківська Ольга Василівна, завідувач відділу земельних відносин, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Федоров Микола Миколайович, головний науковий співробітник відділу земельних відносин, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Шанін Олександр Васильович, начальник відділу аграрної економіки та продовольства НААН, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)
Шпичак Олександр Михайлович, завідувач відділення ціноутворення, інфраструктури ринку та розвитку наукових інновацій, доктор економічних наук, професор, академік НААН

Підстава: подання ННЦ "Інститут аграрної економіки" від 17.11.2016 р. №01-04/787