Затверджено наказом НААН
"Про затвердження Вченої ради
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
від 23 листопада 2016 року № 190-К

 

Голова Лупенко Юрій Олексійович, директор, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Заступник голови Вченої ради Пугачов Микола Іванович, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Секретар Вченої ради Шпикуляк Олександр Григорович, учений секретар, завідувач відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, доктор економічних наук, професор
Члени Вченої ради Бездушна Юлія Сергіївна, завідувач відділу обліку та оподаткування, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Боднар Ольга Василівна, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Булавка Олексій Гаврилович, провідний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, голова профспілкового комітету, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Дем’яненко Микола Якович, головний науковий співробітник відділу фінансово-кредитної та податкової політики, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Жук Валерій Миколайович, головний науковий співробітник відділу обліку та оподаткування, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Захарчук Олександр Васильович, завідувач відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Кісіль Микола Іванович, провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Ковальова Олена Вікторівна, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, кандидат економічних наук (за згодою)
Козак Мирослав Іванович, завідувач відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, кандидат економічних наук
Кропивко Михайло Федорович, головний науковий співробітник відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Ксенофонтов Михайло Михайлович, завідувач відділу організації менеджменту, публічного управління та адміністрування, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Малік Микола Йосипович, головний науковий співробітник відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Месель-Веселяк Віктор Якович, завідувач відділу економіки регіонального розвитку та прогнозування, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Рябоконь Василь Петрович, головний науковий співробітник відділу соціально-економічного розвитку сільських територій, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Саблук Віталій Петрович, заступник директора з наукового забезпечення законопроектної роботи, кандидат економічних наук
Саблук Петро Трохимович, радник при дирекції, академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, доктор економічних наук, професор, академік НААН
Столярчук Надія Миколаївна, старший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку, голова ради молодих вчених, кандидат економічних наук
Тулуш Леонід Дмитрович, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Ходаківська Ольга Василівна, завідувач відділу земельних відносин та природокористування, доктор економічних наук, старший науковий співробітник
Федоров Микола Миколайович, головний науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН
Шанін Олександр Васильович, начальник відділу аграрної економіки та продовольства НААН, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)
Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку, доктор економічних наук, професор, академік НААН

Підстава: подання ННЦ "Інститут аграрної економіки" від 17.11.2016 р. №01-04/787