Наукові конференції `2019
ДатаНазва заходуОрганізаторТермін подачі матеріалів
10-12.04.2019 II Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» Інститут зрошуваного землеробства НААН
18.04.2019 Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
20.04.2019 Міжнародна науково-практична конференція “Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації” Центр фінансово-економічних наукових досліджень
17.05.2019 ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН
20.05.2019 XVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві», присвячена 80-й річниці від дня народження академіка НААН Валерія Петровича Бурката Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН
28.05.2019 Науково-практична конференція "Сучасний стан і перспективи ефективного використання земельних ресурсів України" Інститут сільського господарства полісся НААН
30.05.2019 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль)
13-14.06.2019 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення» Херсонський державний аграрний університет
Конференції, що мають відбутись
4-5.09.2019 Всеукраїнська науково-перактична інтернет-конференція "Актуальні питання сільськогосподарської мікробіології" Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН 12.08.19
9-13.09.2019 Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів у економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2019)" Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 15.06.19
13-14.09.2019 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики" Одеський національний економічний університет 01.08.19
17-19.09.2019 XX Міжнародний науково-практичний форум "Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій" Львівський національний аграрний університет 01.07.19
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2015
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013

ХІV-й Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та спеціалістів «ІСТОРІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ»