Видання ННЦ ІАЕ

21 40_vyr_sil_pro_v

35 грн

Здійснено розрахунки очікуваного виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2021 році.

Порівняно очікувані у 2021 р. показники з досягнутими за 2017-2020 роки.

Може бути використаний громадськими галузевими об’єднаннями, у роботі управлінського аграрного апарату на державному та регіональному рівнях.

 

21 38_ana_pot_kon_ryn

54 грн

Видання, підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». охоплює аналіз кон'юнктури ринку молока і продуктів його переробки. Представлена пропозиція на ринку молочної продукції, а це виробництво молока (за винятком спожитого у натуральному виробництві) та імпорт; попит на молоко: споживання, витрати на корм худобі, експорт, а також цінову ситуацію: ціни реалізації, закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни, як на молоко так і на основні види продукції його переробки.

При підготовці науково-аналітичного видання використовувалися матеріали періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства економіки України та НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

   

21 37_ana_pot_kon_ryn

40 грн

Видання, підготовлене науковими працівниками відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». охоплює аналіз кон'юнктури ринку яєць і продуктів їх переробки. Представлена пропозиція на ринку курячих яєць, а це виробництво яєць (за винятком спожитих у натуральному виробництві) та імпорт; попит на яйця: споживання, витрати на корм худобі, експорт, а також цінову ситуацію: ціни реалізації, оптово-відпускні та роздрібні ціни на яйця за їх категоріями.

При підготовці науково-аналітичного видання використовувалися матеріали періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства економіки України та НДІ «Украгропромпродуктивність».

Розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

21 29_pla_sys_ukr_teo

240 грн

У представленій для широкого загалу монографії автором обґрунтовано та розвинено теоретичні, методологічні та практичні положення щодо трансформації платіжної системи України в умовах цифровізації та глобалізації. Запропоновано парадигму оновленої платіжної системи України та стратегію її розвитку. Визначено перспективи впливу фінансових технологій на подальшу трансформацію платіжних систем і сервісів та спрогнозовано зростання рівня національної економіки залежно від активізації безготівкових операцій.

Для науковців, фінансистів, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти та усіх, кого не залишають байдужими проблеми розвитку сучасної платіжної системи України.

   

21 26_met_rek_sch_ots

49 грн

Методичні рекомендації розроблені з метою оцінки оптимально-допустимих цінових співвідношень між ланками продовольчих ланцюгів та виявлення особливостей формування цінових продовольчих ланцюгів у просторово часовому аспекті щодо виробництва сировини, переробки продукції, оптової та роздрібної торгівлі). Виявлено особливості формування цінових ланцюгів від виробників до споживачів кінцевої продукції щодо продовольчої пшениці та жита, борошна та хліба, насіння соняшника, ріпаку та соєвих бобів, олії соняшникової, молока та молочних продуктів, яловичини та свинини, м’яса та яєць птиці. Обґрунтована необхідність та можливість досягнення узгодження економічних відносин між інтегрованими ланками в процесі руху продукції «від лану до столу» з метою забезпечення продовольчої безпеки країни і рівновигідності для кожного із партнерів.

Розрахована на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, місцевого самоврядування, господарств різних форм власності, представників агробізнесу, науковців.

 

21 22_aud_zvi_vym_msa

36 грн

У посібнику розкрито загальні вимоги до аудиторського звіту. Висвітлено ключові моменти процесу формулювання думки аудитора, обставини її модифікації та особливості відмови від висловлення думки. Представлено алгоритм дій аудитора щодо безперервності. Наведено ключові питання аудиту: правила включення до аудиторського звіту та критерії ідентифікації. Видання буде корисним для практикуючих аудиторів, наукових співробітників, аспірантів, докторантів, студентів та викладачів економічних дисциплін.

   

21 20_met_rek_z_oci

22 грн

Видання містить методичні засади з оцінювання рівня інклюзивного розвитку сільського соціуму та сільських територій України.

Визначено методологічні передумови оцінювання інклюзивного розвитку, розроблено методику розрахунку основних індикаторів та композитного індексу інклюзивного розвитку сільського соціуму та сільських територій.

Методичні рекомендації підготовлено на виконання рішення Загальних зборів Національної академії аграрних наук України 24 червня 07 липня 2020 року (протокол № 9 від 22.07.2020 р.).

Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, здобувачів наукових ступенів, студентів закладів вищої освіти.

 

21 19_pro_vyr_sil_pro

33 грн

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2021 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2021 року з досягнутими обсягами за попередні роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також при формуванні цін на неї.

   

21 12_met_rek_z_roz

34 грн

Методичні рекомендації з розробки типових правил внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарських кооперативів: методичні рекомендації / Ю.О. Лупенко, М.Й Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Мамчур, Р.Я. Корінець, Л.М. Малік, К.Ю. Ксенофонтова, А.В. Швець, І.С. Ірклієнко – К. : ННЦ «ІАЕ», 2021. 36 с

У методичних рекомендаціях викладено порядок і підходи до розробки правил внутрішньогосподарської діяльності різних за видами сільськогосподарських кооперативів. В окремих розділах розкриваються підходи до визначення членства в кооперативі; зобов’язань щодо вкладів та внесків; участі в діяльності; наслідки недотримання зобов’язань в діяльності кооперативу; умови надання послуг; вимоги щодо ціноутворення. Окремі розділи присвячені порядку фінансових відносин, визначення розміру, нарахування та розподілу прибутку. Для кооперативів що діють з метою отримання прибутку.

Розраховані на керівників і спеціалістів сільськогосподарських кооперативів, органів влади, науковців, викладачів та студентів вузів.

 

21 35_mat_teh_zab_ta

200 грн

У монографії опрацьовано теоретичні й методичні засади та надано практичні рекомендації з матеріально-технічного забезпечення сільського господарства України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення аграрних підприємств паливно-енергетичними та іншим ресурсами. Здійснено аналіз та визначено перспективи розвитку ринків матеріально-технічних ресурсів. Викладено порядок і методичні підходи щодо оцінки майна, рекомендації з оцінки матеріальних та земельних ресурсів сільського господарства, оцінки вартості насіння і садивного матеріалу як об’єкта інтелектуальної власності.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

Сторінка 1 з 27

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>