Видання ННЦ ІАЕ

22 __kap_ahr_pid_ta


Капіталізація аграрних підприємств та їх інвестиційне забезпечення: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 85-ї річниці від дня народження доктора економічних наук, професора, член-кореспондента НААН Підлісецького Гліба Макаровича (1937-2013), 8 вересня 2022 р. / редкол. : Ю. О. Лупенко, О. В. Захарчук та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2022. – 389 с.

В збірнику представлені тези доповідей наукових співробітників та науково-педагогічних працівників, аспірантів провідних вітчизняних наукових установ та вищих навчальних закладів, в яких розглядаються результати досліджень авторів.

У збірнику максимально точно відображається орфографія та пунктуація у роботах, запропонованих учасниками. Усі матеріали подаються в авторській редакції.

 

22 12_spi_dii_mal_ta


У рекомендаціях відображені організаційно-правові аспекти спільної діяльності у формі простого товариства як можливої альтернативи сільськогосподарським кооперативам.

Розраховані на представників малого та середнього сільськогосподарського підприємництва, студентів, викладачів, наукових працівників, а також інших осіб зацікавлених в організації й здійсненні спільної діяльності господарських суб’єктів без створення юридичної особи.

Розроблені відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за темами: «Теоретико-методологічні засади інституціоналізації підприємництва для забезпечення сталого розвитку сільських територій» (номер державної реєстрації 0121U108392); «Забезпечення розвитку сімейних фермерських господарств на засадах соціально-економічної інклюзивності та сталості» (номер державної реєстрації 0121U108397); «Забезпечення реалізації місії і функціональності галузевого інституту професійних бухгалтерів в умовах трансформації економічних служб аграрних підприємств» (номер державної реєстрації 0121U108393).

   

22 08_pro_vyr_sil_pro


Представлені матеріали прогнозу обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні, розробленого на підставі багаторічних досліджень Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з урахуванням фактичних даних про стан галузі на 01 червня 2022 року.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2022 року з досягнутими обсягами виробництва продукції за попередні роки.

Може бути використаний при розробці стратегічних та поточних планів розвитку сільського господарства, прийняття відповідних управлінських рішень, розробці продуктових балансів по окремих видах сільськогосподарської продукції і продовольства, визначення перспективних напрямів та параметрів виробництва, можливих обсягів переробки сільськогосподарської продукції, її експорту та імпорту, а також при формуванні відповідних цін.

Розрахований на працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських професійних організацій, підприємців усіх рівнів, наукових працівників, викладачів, аспірантів, докторантів та всіх, хто цікавиться економічним розвитком аграрного виробництва.

 

22 09_eks_ukr_mol_pro


Видання підготовлене для використання в практичній діяльності представниками органів державного управління у сфері молоко-продуктового підкомлексу АПК України, учасниками та експертами ринку молокопродуктів, науковцями та іншими особами, які професійно цікавляться питаннями розвитку молоко-продуктового підкомлексу АПК.

   

22 11_mon_tsi_na_ukr


Науково-аналітичне видання охоплює аналіз цінової ситуації на ринках молока, молокопродуктів та яєць. Представлена помісячна динаміка та аналіз закупівельних цін сільськогосподарських підприємств, оптово-відпускних цін переробних підприємств та споживчих цін на сировину та продукти її переробки по Україні в цілому та по областях за 2017-2021 роки.

При підготовці матеріалів використані дані періодичної звітності Державної служби статистики України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Науково-аналітичне видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

22 ___oci_efe_zap


Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» здійснив моделювання потенційних наслідків переходу суб'єктів агропровольчого ланцюга на сплату єдиного податку третьої групи, що по суті є формою податку з обороту з метою оцінювання ефективності запропонованого податкового інструментарію стимулювання розвитку АПВ в умовах воєнного (надзвичайного) стану.

Розрахована на суб'єктів агропромислового виробництва, науковців, фахівців органів державного і місцевого управління, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

   

22 ___bal_mol_ta


Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» спільно із Об'єднанням «Спілка молочних підприємств України» здійснили аналіз короткострокових перспектив ринку молока та молокопродуктів в Україні в умовах запровадження воєнного стану та окупації частини регіонів України на основі прогнозування балансу молока та молокопродуктів з метою оцінювання доцільності включення окремих видів молокопродуктів до переліку товарів критичного імпорту.

Розрахована на науковців, фахівців органів державного і місцевого управління, спеціалістів галузі та керівників профільних бізнес-структур, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти.

 

22 14_ino_inv_roz_ryn


Опрацьовано теоретичні та практичні засади інноваційно-інвестиційного розвитку ринків технічних засобів, насіння та технологій в аграрному секторі економіки України, що передбачають основні напрями забезпечення відтворення та оновлення основних виробничих засобів, підвищення рівня техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва, своєчасного і в повному обсязі забезпечення сільського господарства насінням і садивним матеріалом.

Розрахований на працівників органів державного управління, науковців, фахівців сільського господарства, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів аграрної освіти.

   

22 36_tsi_syt_na_ryn


Наведено інформаційно-аналітичний матеріал щодо закупівельних цін сільськогосподарських підприємств, оптово-відпускних цін переробних підприємств і роздрібних цін в цілому по Україні та регіонах. Науково-виробниче видання містить оцінку тенденцій і закономірностей динаміки цін на сировину, продукти переробки, у оптовій і роздрібній торгівлі на основних ринках продукції рослинництва (зернових, олійних, плодоягідних культур) та тваринництва (молока, м’ясних продуктів – яловичини, свинини, сала, тушок курей) за 2017-2021 рр.

При підготовці матеріалів використані дані Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної служби статистики України.

Науково-виробниче видання розраховане на спеціалістів органів державного та господарського управління АПК, представників агробізнесу, науковців, студентів тощо.

 

22 7_fin_mek_sta


У збірнику викладено матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансовий механізм сталого аграрного розвитку: сучасний стан та перспективи» (Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ, 17 грудня 2021 року), з актуальних питань національної та аграрної економіки, фінансів, банківської справи, податкового та бюджетного регулювання, цифрових фінансових технологій, бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, які спрямовані на науковий пошук, узагальнення та розроблення рекомендацій щодо удосконалення фінансового механізму сталого аграрного розвитку.

Тексти матеріалів тез подані в авторській редакції. Відповідальність за точність, достовірність і зміст поданих матеріалів несуть автори. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

   

Сторінка 1 з 30

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>