Видання ННЦ ІАЕ

Ots nas_zmi_por

50 грн.

Наведено результати комплексної оцінки економічних наслідків зміни режиму справляння податку на додану вартість при здійсненні операцій із експорту соєвих бобів. Узагальнено вплив такої податкової новації на діяльність учасників ринку соєвих бобів та продуктів їх переробки за результатами закінчення першого маркетингового року після її запровадження. Охарактеризовано наслідки зміни порядку оподаткування ПДВ операцій із експорту соєвих бобів, зокрема в частині впливу на обсяги доданої вартості, що формується всередині країни. Здійснено оцінку впливу аналізованої податкової новації на економічну ефективність діяльності виробників сої. Охарактеризовано економічні ефекти, зумовлені зміною режиму справляння ПДВ при експорті соєвих бобів. Здійснено прогноз перспектив запровадження відповідної податкової новації для ринку ріпаку, яке планується із 01.01.2020.

Розрахована на спеціалістів сільського господарства, представників центральних органів виконавчої влади, що формують політику фінансового регулювання аграрного ринку, зокрема частині розвитку ринку насіння олійних культур та продуктів його переробки, експертів аграрного ринку, представників наукової спільноти та всіх, хто цікавиться питаннями застосування фінансових регуляторів розвитку аграрного ринку.

 

19 35_per_for_orh_hos

150 грн.

Матеріали Сімнадцятого Конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені перспективним формам організації господарської діяльності на селі. Висвітлено теоретичні засади й організаційно-економічні умови господарювання, означено параметри ефективних моделей аграрного підприємництва в контексті вимог щодо збалансованого сільського розвитку, дії режиму зони вільної торгівлі з ЄС, та глобалізації агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на науковців, науково-педагогічних працівників, керівників і фахівців виробничих структур, державних органів управління, органів місцевого самоврядування.

Збережено авторську орфографію, пунктуацію і стилістику.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.

   

19 25_per_for_orh_hos

49 грн.

У науковій доповіді викладено результати наукових досліджень з оцінки сучасного стану і визначення перспективи розвитку форм організації господарської діяльності на селі.

Акцентовано увагу на особливостях форм і типів ведення господарської діяльності в сільському господарстві та несільськогосподарському секторі. Здійснено аналіз організаційних структурних змін та охарактеризовано стан підприємницького середовища на селі, запропоновано бачення розвитку форм господарювання.

Розрахована на працівників державних та регіональних органів управління, господарських структур, професійних об’єднань, науковців і викладачів вищих навчальних закладів, широкий загал читачів.

Наукова доповідь підготовлена для обговорення на Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні форми організації господарської діяльності на селі» в рамках Сімнадцятого Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників.

 

19 27_met_pol_sch_vyz

24 грн.

Запропонований методологічний підхід щодо оцінки місця і ролі продовольства в загальній енергетичній проблемі, розглянуто можливості розв’язання існуючого протиріччя між виробництвом продуктів харчування та біопалива, запропоновано підходи щодо оптимального вирішення енергетичної проблеми в Україні відповідно до сучасних викликів, представлено економічну модель алгоритму зіставлення ефективності різних варіантів використання сільськогосподарської сировини (зернових колосових, кукурудзи і цукрових буряків у біоетанол та насіння ріпаку і соняшнику у біодизель) з метою отримання біопалива порівняно із традиційними його видами виходячи з конкретної ринкової ситуації відповідного періоду часу.

   

19 33_ots_inn_inv_pro

36 грн.

На прикладі селянського господарства Київської області викладено методичні підходи до оцінки і зразок інноваційного інвестиційного проекту створення сімейної міні-свиноферми.

Видання розраховане на голів і членів особистих селянських господарств, їх кооперативних формувань і об’єднань, органів державної влади та управління сільським господарством і органів місцевого самоврядування, науковців, працівників проектних організацій і агроконсалтингових формувань, аспірантів, студентів та інших зацікавлених осіб.

 

19 21_inn_tek_mod_vod


Монографія присвячена вивченню теоретичних та прикладних засад інноваційно-технологічної модернізації водогосподарського комплексу України. Наукові результати дослідження орієнтують на формування нових підходів та дієвих інструментів регіонального розвитку у сфері водокористування. У монографії визначено необхідність інтеграції України до європейського водного кластера в рамках імплементації в національну водну політику та водогосподарський комплекс кращого міжнародного досвіду, посилення фінансово-інвестиційних аспектів залучення водних ресурсів у господарський оборот країни.

Проаналізовано основні тенденції розвитку водогосподарського комплексу депресивних регіонів в умовах децентралізації та активізації регіональних інтеграційних процесів. Визначено напрями інноваційно-технологічної модернізації інженерної інфраструктури меліоративних систем, а також централізованого водопостачання населених пунктів відповідно до стандартів Європейського Союзу. Розроблено механізми залучення інвестицій у процеси модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. Запропоновано інструменти і методи стимулювання впровадження оборотних систем водопостачання, а також форми та джерела інвестиційного забезпечення модернізації систем водоочищення у промисловому виробництві.

   

19 32_roz_sil_koo_ta

89 грн.

У монографії представлені результати наукових досліджень розвитку сільськогосподарської кооперації та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України. Викладені теоретико-методичні основи кооперування. Охарактеризовано еволюційний контекст оцінки історичного виміру й емпірично ідентифіковано структурну динаміку змін у кооперації та розвитку інтеграційних процесів, у методичному взаємозв’язку з ефективністю господарювання. Запропоновані концептуальні засади пріоритетів кооперації та інтеграційних відносин в аграрному секторі.

Розрахована на науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників державних органів управління, широкий загал читачів.

 

19 20_pro_vyr_sil_pro

29 грн.

Розроблено прогноз обсягів виробництва продукції рослинництва і тваринництва та відповідно валової продукції сільського господарства України у 2018 році.

Здійснено порівняння прогнозних показників 2019 року з досягнутими обсягами за 2014-2018 роки.

Може бути використаний для визначення обсягів переробки сільськогосподарської продукції, експорту та імпорту, а також формування цін на неї.

   

19 3824_kon_sil_hos_ukr


Висвітлено теоретичні засади конкурентоспроможності сільського господарства та обґрунтовано методологію її дослідження, визначено сучасні позиції України на світових ринках сільськогосподарської продукції, оцінено рівень конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства з урахуванням зовнішньоекономічних чинників, окреслено стратегічні напрями і пріоритети його підвищення на глобальному та національному ринках. Особливу увагу приділено оцінці впливу міжнародної економічної інтеграції на рівень конкурентоспроможності сільського господарства України.

Розраховано на науковців, державних службовців, викладачів, студентів, керівників і спеціалістів аграрної сфери, а також всіх тих, хто цікавиться чи досліджує питання розвитку сільського господарства в умовах міжнародної економічної інтеграції та забезпечення його конкурентоспроможності.

 

19 15_orh_eko_zab_roz

105 грн.

Видання містить науково обґрунтовані рекомендації щодо механізму формалізації сімейних фермерських господарств у середовище ринку, порядок отримання державної підтримки, прогноз становлення та економічну ефективність їх функціонування. Розробка сприятиме формуванню науково-методичних засад та інформаційного забезпечення стимулювання становлення сімейних фермерських господарств в аграрному секторі України.

Може бути використане засновниками фермерських та особистих селянських господарств, фахівцями державних інституцій, дорадчими, інформаційно-консультаційними та навчально-методичними центрами, науковими установами та освітніми закладами.

   

Сторінка 1 з 21

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>