Спеціалізована вчена рада Д 26.350.01 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» затверджена 13 березня 2017 року і діятиме по 1 жовтня 2021 р.

Рада працює з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01