Публікації і наукові розробки
ННЦ «Інститут аграрної економіки» в 2012 році

Бюлетень про науково-організаційну та координаційну роботу Відділення аграрної економіки і продовольства за 2011 рік / НААНУ Відділення аграрної економіки і продовольства - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 134 с.

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.- 635 с.

 Перспективи екологізації аграрного виробництва в Україні: Зб. наук. праць / За заг. ред. Ю.О. Лупенка, О.В. Ходаківської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 182 с.

П'ятигори: економіка села / В.С. Дієсперов, О.І. Роїк. К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 68 с.

Білоусько Я.К., Товстопят В.Л. Удосконалення техніко-технологічного оснащення аграрного виробництва / Я.К. Білоусько, В.Л. Товстопят - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 59 с.

Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг). Вип.5. / [Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г., Камінський І.В. та ін.] ; за ред. Ю.П. Воскобійника. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.- 438 с.

Дієсперов В.С. Ефективність виробництва сільськогосподарських підприємств Київського регіону / Дієсперов В.С. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.- 72 с.

Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на с.-г. продукцію та продукти її переробки (бюлетень березень 2011 р. - березень 2012 р.) / О.М. Шпичак, Ю.П. Воскобійник, О.В. Боднар, О.П. Комарніцька, С.О. Пашко., Н.І. Діденко., Г.Ю. Шостак.  - К.: ННЦ ІАЕ, 2012, - 39 с.

Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на с.-г. продукцію та продукти її переробки (бюлетень лютий 2011 р. - лютий 2012 р.) / О.М. Шпичак, Ю.П. Воскобійник, О.В. Боднар, О.П. Комарніцька, С.О. Пашко. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012, - 25 с.

Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на с.-г. продукцію та продукти її переробки (бюлетень січень 2011 р. - січень 2012 р.) / О.М. Шпичак, Ю.П. Воскобійник, О.В. Боднар, О.П. Комарніцька, С.О. Пашко. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012, - 24 с.

Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г.; за ред. М.І. Кісіля - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 52 с.

Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / [Лупенко Ю.О., Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю. та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 86 с.

Лупенко Ю.О., Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року /за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. – 182 с.

Саблук П.Т., Коденська М.Ю. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 46 с.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: формування і функціонування. Методичні рекомендації / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Гриценко М.П., Корінець Р.Я.] - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 68 с.

Стан і перспективи інвестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери Київської області / Присяжнюк А.Й., Москаленко Я.М., Шевченко О.О., Лупенко Ю.О., Кісіль М.І.  - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 94 с.

Яворська Т.І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика:монографія / Яворська Т.І. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012.- 386 с.

Методичні рекомендації із страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень / [Б.Р. Ахіджанов, П.А. Стецюк, О. Є. Гудзь, С.А. Навроцький, Н.П. Брязгун.]; відп.за вип. С.А. Навроцький. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 126 с.