Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2017 р. в аспірантуру для здобуття наукового ступеня доктора філософії за галузями знань 05 соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 економіка і 07 управління та адміністрування за спеціальностями: 071 облік і оподаткування, 072 фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність; та докторантуру за всіма вказаними вище спеціальностями

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, до докторантури особи, які здобули науковий ступінь кандидата наук та мають результати наукових досліджень, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації

Підготовка в аспірантурі та докторантурі Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України (якщо третій рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вступні випробування прописані в правилах прийому, з якими можна ознайомитись на сайті http://www.iae.org.ua

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора наукової установи.

 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (додатково фотокартка 3x4).

 3. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).

 4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.

 5. Автобіографія.

 6. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін.

 8. Копія трудової книжки.

 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).

При вступі до докторантури, крім перерахованих у п. 1-9, подаються:

 • копія диплома доктора філософії (кандидата наук);

 • витяг з протоколу засідання структурного підрозділу наукової установи про рекомендацію щодо вступу до докторантури;

 • розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;

- письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником установи, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

Документи приймаються з 17 липня по 11 серпня 2017 року в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за адресою: 03127, Київ, вул. Героїв Оборони,10.

Довідки за телефоном (044 ) 258-31-80 − Галина Миколаївна Пустовіт.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Правила прийому до аспірантури