Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у 2024 році до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво та торгівля за державним замовленням та за кошти юридичних та/або фізичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури приймаються особи, які здобули ОР "Магістр" або ОКР "Спеціаліст".

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».
 2. Картка результатів складання ЄВІ в 2024 р.
 3. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 - С2 (за наявності).
 4. Чотири фотокартки розміром Зсм х 4см.
 5. Документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 6. Військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних - військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 7. Засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу, документ (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь магістра або спеціаліста на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.
 8. Список опублікованих наукових праць (за наявності).
 9. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.
 10. Витяг з протоколу засідання відділу про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності).
 11. Витяг з протоколу засідання вченої ради про рекомендацію до вступу до аспірантури (за наявності).
 12. особовий листок з обліку кадрів.
 13. копія трудової книжки (за наявності).
 14. медична довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.

Прийом документів з 1 серпня по 23 серпня 2024 року.

Вступні іспити - 26-28 серпня 2024 р.

 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук).

Документи, що подаються при вступі до докторантури:

 1. Заява про вступ.
 2. Особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює (з фотокарткою).
 3. Автобіографію (на бланку).
 4. Копію паспорта (2 примірники).
 5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (2 примірники).
 6. Письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури.
 7. Копію диплома доктора філософії або кандидата наук із зазначенням здобутої спеціальності.
 8. Копію атестата старшого наукового співробітника або старшого дослідника та/або доцента (за наявності).
 9. Список опублікованих наукових праць встановленого зразка, завірений вченим секретарем.
 10. Розгорнутий план дослідницької роботи, який містить інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту, за підписом наукового консультанта.
 11. Дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см.
 12. Копію військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних, засвідчені в установленому порядку.
 13. Витяг з протоколу засідання Вченої ради про рекомендацію щодо вступу до докторантури, призначення консультанта та теми дисертації.
 14. Згоду на обробку персональних даних.
 15. Копію трудової книжки (за наявності), завірену за останнім місцем роботи.
 16. Графік робочого часу, якщо докторант працює.

Прийом документів з 1 травня по 30 листопада 2024 року.


Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного наукового центру ”Інститут аграрної економіки” для здобуття ступеня доктора філософії в 2024 році затверджені рішенням вченої ради ННЦ «ІАЕ» протокол № 5 від 19 квітня 2024 р.

Довідки за телефоном:

(+38044) 258-31-80 та (+38097) 347-95-75 − Лариса Малік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

3543

sertyfikat 071

7317

7318

sertyfikat 076