Аспірантура інституту започаткована в 1956 р. за наказом Міністерства сільського господарства Української РСР з метою організації та координації діяльності з підготовки науковців вищої кваліфікації для ротації кадрового потенціалу інституту, установ Української академії аграрних наук (тепер Національна академія аграрних наук України), вузів, комерційних та управлінських структур різного рівня.

З 1994 р. в інституті діє докторантура.

Підготовка наукових кадрів ведеться як за рахунок державного бюджету, за державним замовленням, так і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах контракту.

Аспірантура і докторантура

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3 роки, а без відриву від виробництва - 4 роки.

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує 3 роки.