ДатаНазва заходуОрганізатор
23-24.01.2015 Управління економічними процесами у світовій і національній економіці Аналітичний центр "Нова економіка"
29.01.2015 Науковий семінар "Техніко-технологічне забезпечення виробництва столових коренеплодів" Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
11-13.02.2015 Інновації у льонарстві та коноплярстві – 2015 Дослідна станція луб’яних культур
23-25.02.2015 Польсько-український проект «Міжнародний освітній семінар» (м.Варшава) Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці
27-28.02.2015 Науково-практичне вирішення продовольчої, енергетичної та соціально-економічної проблем розвитку суспільства в умовах фінансово-економічної кризи Міжнародний інноваційний кластер «Конкурентоспроможність»
13-14.03.2015 Актуальні питання економічних наук Східноукраїнський інститут економіки та управління
2-3.04.2015 Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
10-11.04.2015 Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд Східноукраїнський інститут економіки та управління
15.04.2015 Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна»
15-17.04.2015 Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки та бізнесу Національний гірничий університет
23-24.04.2015 Фундаментальні та прикладні проблеми підприємницької діяльності у аграрному секторі Харківський національний аграрний університет
23-24.04.2015 Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації Одеська державна академія будівництва і архітектури
24.04.2015 Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла
24.04.2015 Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків
29.04.2015 Формування стратегії розвитку та управління підприємствами АПК в ринкових умовах Полтавська державна аграрна академія
7-8.05.2015 Конкурентоспроможність України в процесі глобалізації Запорізький національний технічний університет
7-8.05.2015 Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі Регіональний центр наукового забезпечення АПВ у м. Тернополі
13-14.05.2015 Інтенсифікація кормовиробництва - основа сталого розвитку галузі тваринництва Інститут свинарства та агропромислового виробництва НААН
14-15.05.2015 Сучасні економічні системи: стан та перспективи Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
14-15.05.2015 Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці Полтавський університет економіки і торгівлі
14-15.05.2015 Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні Київський національний тогівельно-економічний університет
19-20.05.2015 Маркетингове забезпечення продуктового ринку Полтавська державна аграрна академія
21-22.05.2015 Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
22-23.05.2015 Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАНУ
27-28.05.2015 Ефективні соціально-економічні механізми розвитку в умовах кризового стану: зарубіжний та вітчизняний досвід Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка»
28.05.2015 Історія освіти, науки і техніки в України Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
28.05.2015 Актуальні дослідження з проблем розведення та генетики у тваринництві Інститут розведення та генетики тварин ім. М.В. Зубця
28-29.05.2015 Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії Уманський національний університет садівництва
1-3.06.2015 Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві Інститут агроекології та природокористування
9-11.06.2015 Землеробство ХХІ століття. Проблеми та шляхи вирішення Інститут землеробства НААН
25.06.2015 Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем АПК Інститут сільського господарства Полісся
1-3.07.2015 Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві Інститут агроекології та природокористування
14-15.07.2015 Корми і кормовий білок Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН
10.09.2015 Міжнародні Таїровські читання "Проблеми інтеграції виноградарства та виноробства України у світовий науковий та економічний простір" ННЦ "ІВІВ ім. В.Є. Таїрова"
16-17.09.2015 Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
16-17.09.2015 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку ДВНЗ "Переяслав-Хмельниццький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
15-16.10.2015 Агробизнес и сельские районы - настоящее и будущее развитие
Экономический университет (Варна, Болгарія)
22-23.10.2015 Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків
Черкаський інститут УБС
30.10.2015 Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату Інститут олійних культур
30.10.2015 Національне виробництво й економіка в умовах реформування:стан і перспективи інноваційного розвитку та міжрегіональної інтеграції Подільський державний аграрно-технічний університет
04.11.2015 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи" Інститут продовольчих ресурсів
06.11.2015 85-річчя славетного харківського національного технічного університету сільського господарства імені Перта Василенка Харківський національний технічний університет сільського господарства мі. П.Василенка
10-11.11.2015 Національний форум "Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології" Всеукраїнська екологічна ліга, Екологічна рециклінгова асоціація України, Медіа ДАК, Центр муніципальних технологій
10-12.11.2015 Науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів "Іноваційні розробки молодих учених для конкурентоспроможного аграрного виробництва"  ННЦ "Інститут землеробства НААН"

19-20.11.2015

XVII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку"

 ДВНЗ "Пререяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди"

25-27.11.2015

І Міжнародна науково-практична конференція "Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи"

Одеський Національний університет ім.І.Мечникова

26.11.2015

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Тенденції розвитку готельно-ресторанної індустрії в Україні"

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

01.12.2015

Набір статей до збірнику наукових праць з напрямку "08. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ"

Корпорація "Scireps Corporation"
03-04.12.2015 IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації" Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет"
04.12.2015 V ювілейна Всекураїнська науково-практична конференція з міжнародною учстю "Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України" Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція
10-11.12.2015 II Міжнародна науково-практична конференція "Управлінські науки в сучасному світі" Київський національний лінгвістичний університет
16-17.12.2015 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи" Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області
25-26.12.2015 Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства
25-26.12.2015 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні шляхи забезпечення стабільного економічного розвитку" Харківський гуманітарний університет
Наукові конференції 2018
Наукові конференції 2017
Наукові конференції 2016
Наукові конференції 2014
Наукові конференції 2013