p90610-110343Вагомий внесок відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» у розробку та впровадження новітньої техніки і технологій в сільськогосподарське виробництво в частині обґрунтування теоретико-методичного забезпечення основних напрямів підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського виробництва було високо оцінено учасниками та організаторами ХХХІ Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2019» та відзначено золотою медаллю.

 

 

Науково-практична діяльність відділу спрямована на обґрунтування теоретико-методологічних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо модернізації матеріально-технічної бази та розвитку ринків матеріально-технічних ресурсів в аграрному секторі економіки у частині: створення концепцій, програм формування та відтворення основного аграрного капіталу; розробки методологічних засад амортизаційної політики інвестиційного спрямування у сільському господарстві; удосконалення логістичних процесів у системі матеріально-технічного забезпечення аграрного сектора економіки; обґрунтування методичних основ організаційно-економічного механізму ринку технічних засобів у сільському господарстві.