Програма наукових досліджень НААН 40
«Теоретико-методологічне забезпечення економічного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій»
(«Аграрна економіка»)

Анотований звіт за 2016 рік